Historien om
NORDBJÆRG’S

Da Kystvejen og den nuværende Skovshoved Havn i midten af 1930’erne blev bygget skulle der også etableres et bådeværft.

Gentofte Kommune henvendte sig til de 2 gamle bådeværfter i Skovshoved, men disse var ikke interesserede. Derefter blev Skovshoved sejlklub spurgt om klubben ville drive bådeværft. Heller ikke her var man i stand til at klare opgaven.

Man henvendte sig så til E. Nordbjærgs Bådeværft A/S som lå i Sundkrogsgade på Østerbro.

I de sidste 25 år er der sket en del ombygninger. Dels på grund af påkrævede modernisering, dels ønsket om at udvide værftets kapacitet. Der er lejet endnu et areal til opbevaring af både. Der er indrettet udstyrsbutik, bygget kantine og omklædningsrum, kontorer og efter en voldsom brand i 1987 blev den store hal bygget op igen. Denne hal har i de efterfølgende år – ud over at opbevare både om vinteren – også været brugt som ”selskabslokale” idet Skovshoved Sejlklub ved flere store stævner har afholdt festmiddage, bl.a. i 1992 ved det store One Ton Cup arrangement, hvor bl.a. Kong Harald og Prins Henrik deltog, præmieoverrækkelse, bespisning bl.a. ved 11-meter stævne og junior-stævner m.v.

Dette værft var grundlagt i 1902 i Fåborg og flyttet til Østerbro i 1921. På dette tidspunkt i 1937 beskæftigede værftet sig med at bygge lystbåde. Som det første værft i Danmark byggede man Drager og W-både. Hertil kommer en lang række serieproducerede motorbåde, ”one off” motorbåde og sejlbåde, hvor cruising 10-meteren RITA VI til Kong Christian X i 1937 viste værftets høje stade. Desuden byggedes der 6-meter-R både. Også en lang række elegante robåde bestilt til roklubber var under værftets ekspertise.

Gentofte Kommune spurgte E. Nordbjærgs Bådeværft om de ville leje arealet i Skovshoved og anlægge et værft.

Dette blev aftalt, og kontrakten blev underskrevet den 4. maj 1938. Der blev anlagt bedding, bro og kran samt et værksted og flere bådhaller. Værftet blev herefter drevet som en afdeling af værftet på Østerbro.

I 1949 købte Ebert Nordbjærg junior værftet i Skovshoved af sin mor, idet faderen var død et par år forinden og værftet på Østerbro var blevet solgt.

En af de større ændringer i de seneste år er købet af den store travelift og hydrauliske vogn, som har ændret arbejdsgangene en del, idet beddingen er blevet fjernet og man nu løfter bådene op i stedet for at køre dem i beddingsvognen. Det er hermed blevet meget lettere at ophale og søsætte – og ikke mindst at flytte bådene rundt på pladsen.

I dag bygges der ikke længere både på værftet. De primære opgaver er reparationer og klargøring samt ophaling/søsætning kombineret med salg af maling, tovværk, udstyr og meget andet fra butikken.

Der blev nu opsat den store mastekran, opført nyt værksted og 8-10 bådebyggere og lærlinge arbejdede her. I 1964 blev værftet udvidet med et areal syd for værftet, så det i dag har den store trekantede plads. Den 1. juli 1981 overtog Peter Nordbjærg – som 3. generation – værftet i Skovshoved Havn fra sin far Ebert Nordbjærg, som da havde drevet stedet siden 1949. Peter kunne således fejre 25 års jubilæum i Skovshoved sommeren 2006.